EDM maskinering

EDM maskinering, også kalt gnisting eller erodering, er en samlebetegnelse for tråderodering og senkerodering.

EDM er forkortelse for Electro Dicharge Machining, og benyttes til maskinering som ikke er mulig å frese eller dreie.

Høy presisjon er mulig å oppnå, både med tanke på posisjonering, toleranse og overflate.

Gnisting med høy toleranse

Ved hjelp av erodering kan vi oppnå fine toleranser. Vi opererer ofte med 1/100-dels og 1/1000-dels toleranser. Send en mail eller ta en telefon til oss, dersom du har spørsmål om hva vi kan utføre.